Internet a sítě

canstock27052682.jpg
Jednou z hlavních náplní naší práce jsou datové sítě a připojení k internetu.

 

WiFi síť
Další naše práce je návrh a realizace lokálních sítí téměř všech typů. Tvoříme sítě se serverem i bez něj, se vzdáleným přístupem pomocí VPN nebo vzdálené plochy, sítě pro kamerové systémy apod.