Informační systémy

IS DATONA

 

IS DATONA je moderní modulární informační systém postavený na vícevrstvé (klient-server) architektuře a platformě .NET. Součástí jádra je např. velmi propracovaný systém oprávnění nebo export dat.  Aktuální verze IS DATONA je postavena na jádře informačních systémů DATONA DADE 3.0. Počet modulů IS DATONA a funkce, které moduly poskytují se průběžně vylepšují. K zákazníkům se nové funkce dostávají vždy se změnou hlavní nebo desetinné verze. Např. změna DATONA IS 3.1 na 3.2 může přinést nové funkce ale změna z 3.1.1 na 3.1.2 znamená vždy jenom opravu.

V současné době obsahuje IS DATONA následující moduly:

Maloobchodní prodej

Modul Maloobchodní prodej zajišťuje v informačních systémech DATONA řízení pokladního systému POKLADNA DATONA.

 

Prodejní statistiky

V modulu Prodejní statistiky si zobrazíte podklady pro vyhodnocení úspěšnosti prodeje Vaší firmy

Pokladní prodeje, Položky prodejů, Pokladní doklady, Pokladní závěrka, Zrcadlo pokladní závěrky, Skupiny pokladních závěrek, Prodeje po katcis a skladech za tento měsíc, Prodeje po katcis a skladech za minulý měsíc, Denní přehled prodejů, Platby dle dne a pokladny, Platby dle pokladen, Přehled denních tržeb dle DPH, Přehled denních tržeb dle DPH a plateb, Šeky report, Pokladní kniha, Pokladní journal... více zde

Sklady a skladové doklady

Sklad a skladové doklady

 

Fakturace

Modul Fakturace slouží pro správu vydaných a přijatých faktur a pro podklady pro reporty DPH.

Faktury vydané, Opravný daňový doklad, Faktury přijaté, Dobropis k faktuře přijaté, Proforma faktury vydané... více zde

Objednávky

Modul Objednávky slouží pro řízení přijatých a vydaných objednávek

Objednávky přijaté, Objednávky vydané, Objednávky interní a Předobjednávky... více zde

Nabídky

 Agenda nabídky slouží pro sestavování položkových nabídek odběratelům

Reklamace

Modul Reklamace

Servis

Modul servis slouří pro evidenci servisních služeb poskytovaných koncovým zákazníkům.

 

DATONA INTERNET BRIDGE - můstek na internetový obchod

 

CRM

 

Modul CRM slouží pro řízení spolupráce se zákazníky a dodavateli.

 

Zjednodušená výroba pro gastronomii maloobchod

Modul výroba v pokladních systémech DATONA slouží primárně pro evidenci jednoduchých výrobních operací jako je zabalení zboží (co-packing), jednoduché úpravy zboží. Výroba slouží samozřejmě také pro gastronimii

 

 

Banka

Modul banka slouží pro správů bankovních výpisu, plateb a párování dokladů s platbami.

DATONA Nastaveni a administrace

Nastavení a administrace

 

 

DATONA IS, Implementace a implementační podpora

DATONA IS, Implementace a implementační podpora